Kontakt

Obowiązek INFORMACYJNY według RODO (Więcej)

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest CEDRUS Spółka z o.o. spółka jawna, z siedzibą w Brzezinach, ul. Przemysłowa 1.
 • Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.
 • Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obsługi procesu zamówienia, działań marketingowych na podstawie udzielonej zgody oraz do kontaktu handlowego. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody oraz 
w przypadkach, w których przepisy prawa nakładają obowiązek przetwarzania takich danych osobowych lub gdy przetwarzanie to jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której jesteś stroną.
 • Kategorie danych osobowych obejmują m.in.: numer telefonu, adres, nazwę, funkcję (osoba decyzyjna) i email.
 • Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane 
w naszym imieniu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych i podmioty współpracujące oraz podmioty zobowiązane do tego na podstawie przepisów prawa.
 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane do realizacji obsługi procesu zamówienia, działań marketingowych oraz do kontaktu w celach marketingowych do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych.
 • Posiadasz prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody. W dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wysyłając mail na adres: info@cedrus.com.pl
 • Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (RODO).
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji obsługi procesu zamówienia, prowadzenia działań marketingowych oraz kontaktu handlowego.
 • Decyzje podejmowane wobec danych będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym będą poddawane profilowaniu na zasadach wynikających 
z dostępnych narzędzi marketingowych w celu przygotowania najbardziej odpowiedniej dla Ciebie informacji handlowej, zgodnie z udostępnioną Tobie polityką prywatności – POLITYKA PRYWATNOŚCI
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres mailowy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach dotyczących realizacji działań marketingowych

Więcej

 • CEDRUS Sp. z o.o. Sp.j.
 • 95-060 Brzeziny
  ul. Przemysłowa 1
 • BNP Paribas Bank Polska S.A
 • 13 1750 1093 0000 0000 0319 4957
 • (+48) 46 874 13 11
 • (+48) 46 874 18 60
 • detal@cedrus.com.pl
 • NIP: 8330005602
 • REGON: 750415789
 • KRS: 0000878371

Przedstawiciele handlowi

Działy

Aktualny katalog na rok 2021 w wersji elektronicznej. Możesz go pobrać na swój komputer w formacie PDF. Potrzebny Ci będzie do tego program Acrobat Reader.