Regulamin Newslettera

Regulamin Newslettera

Regulamin Newslettera 

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017 poz. 1219), CEDRUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzezinach publikuje poniżej regulamin Newslettera:

REGULAMIN BEZPŁATNEGO NEWSLETTERA

  • Usługa bezpłatnego Newslettera świadczona jest przez Cedrus Spółka Akcyjna na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  • Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług Newslettera należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.
  • Usługa Newslettera dostarczana jest tylko osobie, która, deklarując chęć jego otrzymywania, wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym celu. Zgoda ta może być wycofana w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie jej wycofaniem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia dalsze otrzymywanie Newslettera. 
  • Newsletter jest usługą bezpłatną, która polega na informowaniu Użytkowników o nowościach, promocjach, konkursach, wydarzeniach dotyczących Cedrus Spółka Akcyjna poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez redakcję treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
  • Cedrus Spółka Akcyjna nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom czy podmiotom trzecim.
  • Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi Newslettera. Subskrypcję można anulować, klikając na link "Rezygnacja" znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych.
  • Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej Newslettera następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
  • Dla korzystania z usługi wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
  • Cedrus Spółka Akcyjna  zastrzega sobie prawo do usunięcia konta, którego użytkownik naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników albo dostarczanie treści bezprawnych.

 

Aktualny katalog na rok 2024 w wersji elektronicznej. Możesz go pobrać na swój komputer w formacie PDF. Potrzebny Ci będzie do tego program Acrobat Reader.